IGMIN INVEST mkf © Sva prava zadržana.
Info
00387 (51) 379 010
                 379 011
info@igmin-invest.com
Igmin Invest mkf nudi različite tipove finansiranja koje je prilagodio potrebama klijenata, kreditnih proizvoda i to:
ROBNI KREDITI
KREDITI ZA REGISTRACIJU VOZILA
NENAMJENSKI KREDITI
ZAMJENSKI KREDITI
KREDITI ZA ZAPOSLENE U
IGMIN GRUPI
Zamjenski kreditiZamjenski krediti
Krediti za registraciju vozilaKrediti za registraciju vozila
Robni kreditiRobni krediti
Krediti za zaposlene u Igmin GrupiKrediti za zaposlene u Igmin Grupi
Nenamjenski kreditiNenamjenski krediti
OPŠTI USLOVI