IGMIN INVEST mkf © Sva prava zadržana.
Info
00387 (51) 379 010
                 379 011
info@igmin-invest.com
Za Vas smo kreirali posebnu ponudu brzih kredita za registraciju vozila sa posebnim pogodnostima:
Preuzmite komplet dokumentacije
EKS već od 0,00%. EKS je efektivna kamatna stopa izračunata za maksimalni iznos kredita i maksimalni rok otplate, nominalnu kamatnu stopu i sve druge poznate naknade i troškove koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita u momentu sačinjavanja Ponude.
* Izvodi iz anuitetnih planova i informacije iz ponude služe isključivo u svrhu informisanja i ne predstavljaju konačne uslove kreditiranja.
Ponuda ostalih kredita:
Prednosti:
• mogućnost kreditiranja bez jemaca i sudužnika,
• povoljniji od dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu i kreditnih kartica,
• brzina i jednostavnost pri obradi tahtjeva,
• plaćanje rata putem trajnog naloga ili administrativnom zabranom.
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
• zahtjev za kredit i administrativne zabrane ili Izjava o zapljeni sredstava,
• kopija lične karte  (ne mora biti ovjerena),
• potvrda o prebivalištu (cips) ili kopija režijskog računa ili kopija saobraćajne dozvole,
• tri platne liste ili izvod sa tekućeg računa za protjeklih 6 mjesecitri posledna čeka od penzije.
   
Iznos kredita:
 
Do 900,00 KM
Rok otplate:
 
Do 12 mjeseci
Namjena kredita:
 
Za registraciju vozila
Isplata kredita:
 
Namjenska, uplata po predračunu
Otplata kredita:
 
Jednake mjesečne rate
Kamatna stopa:
 
0%
Obrada kredita:
 
0%
Obezbjeđenje:
 
• Administrativna zabrana ili izjava o obustavi korisnika
• Mjenica korisnika
/Robni//Nenamjenski//Zamjenski//Krediti za zaposlene u Igmin Grupi/
NAPOMENA:
• Nosilac kredita ne mora biti i vlasnik vozila,
• Iznos kredita može biti i umanjen ako klijent ima vlastitog učešća,
• Kredit se može otplatiti i prijevremeno BEZ NAKNADE.