IGMIN INVEST mkf © Sva prava zadržana.
Info
00387 (51) 379 010
                 379 011
info@igmin-invest.com
ROBNI KREDITI

U ponudi su krediti za kupovinu robe sa s rokom otplate do 24 mjeseca i iznosom do 5.000,00 KM
Preuzmite komplet dokumentacije
EKS već od 23,50%. EKS je efektivna kamatna stopa izračunata za maksimalni iznos kredita i maksimalni rok otplate, nominalnu kamatnu stopu i sve druge poznate naknade i troškove koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita u momentu sačinjavanja Kataloga proizvoda.
* Izvodi iz anuitetnih planova i informacije iz ponude služe isključivo u svrhu informisanja i ne predstavljaju konačne uslove kreditiranja.
Ponuda ostalih kredita:
Prednosti:
• brzina pri obradi zahtjeva i donošenju odluka,

• iskustvo u poslovima kreditiranja,
• plaćanje rata putem trajnog naloga,
• mogućnost korišćenja sredstava za različite potrebe uz odloženo plaćanje,
• mogućnost kreditiranja na bazi profakture koja je izdata od bilo koje prodajne kuće.
   
Iznos kredita:
 
U zavisnosti od iznosa robe koja se kupuje; max 5.000,00 KM
Rok otplate:
 
Do 24 mjeseca
Namjena kredita:
 
Kupovina roba i usluga široke potrošnje
Isplata kredita:
 
Namjenska, uplata po predračunu
Otplata kredita:
 
Jednaki mjesečni anuiteti
Kamatna stopa:
 
Već od 11,90% za kratkoročne kredite,
Već od 16,90% za dugoročne kredite
Obezbjeđenje:
 
• Administrativna zabrana ili izjava o obustavi korisnika
• Mjenica korisnika
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
• zahtjev za kredit i administrativne zabrane ili Izjava o zapljeni sredstava,
• kopija lične karte  (ne mora biti ovjerena),
• potvrda o prebivalištu (cips) ili kopija režijskog računa ili kopija saobraćajne dozvole,
• tri platne liste ili izvod sa tekućeg računa za protjeklih 6 mjesecitri posledna čeka od penzije.
/Registraciju vozila//Nenamjenski//Zamjenski//Krediti za zaposlene u Igmin Grupi/